Medier

AC-AMS Media varetager salget for en række special print- og online medier, samt formidler kontakt og mediesalg for Inflight- & Aviation Magasiner.

Fælles for vores magasiner og medier er, at de alle udkommer indenfor nicheområder og dermed rammer meget konkrete målgrupper.

Vi er en professionel virksomhed som arbejder seriøst og målrettet med de enkelte medier, bladudgivere, lufthavne, i kraft af vores professionelle tilgang overfor vores samarbejdspartnere og vores kunder.

Vælg medie:

Danske Havecentre 22-12-2017 - 12:04

  Danske Havecentre er stiftet i 1947 som Landsforeningen af Danske Plantehandlere (LDP) og er branche -og interesseorganisationen for havecentre og planteskoler i Danmark. Brancheforeningens formål er at fremme branchens interesser gennem fagmesser, uddannelse, markedsføring samt være med til at udvikle branchen til moderne detailhandel. ... Læs mere

Danske Kartofler 22-12-2017 - 12:09

  Magasinet Danske Kartofler er et fagblad, som er rettet mod hele den danske kartoffelbranche. Blandt læserne er alle avlere af stivelseskartofler i Danmark, da landets fire stivelsefabrikker har indmeldt alle deres medlemmer i Danske Kartofler. Blandt de øvrige medlemmer er de fleste danske avlere af læggekartofler, spisekartofler og chipskartofler.   ... Læs mere

Efterskolen 22-12-2017 - 11:02

Branchebladet Efterskolen udkommer 4 gange om året plus en særudgave til forældrene i særligt stort oplag. Efterskolen er det eneste blad, der dækker alle ansatte lærer og bestyrelesesmedlemmer ved de cirka 250 efterskoler. Målret din annoncering med indrykning i efterskoleforeningens eget blad. Hertil kommer mulighed for annoncering i elektroniske nyhedsbreve. ... Læs mere

Frie skoler 22-12-2017 - 11:23

Med en annonce i Frie Skoler når du ud til mere end 9.000 lærere, forstandere og ledere på 500 grundskoler og 250 efterskoler. Stillingsannoncer i bladet bringes automatisk på hjemmesiden www.fsl.dk, som har cirka 15.000 unikke besøgende hver måned. Du kan også vælge en netannonce, som bringes på vores hjemmeside. ... Læs mere

Højskolebladet 22-12-2017 - 11:28

  Højskolebladet er et redaktionelt uafhængigt magasin, der beskæftiger sig med højskolen og omegn. Højskolebladet er højskolen i tekst og billede og stræber ikke kun mod at afspejle væsentlige debatter, men også at være dagsordensættende på højskolens kerneområder. Højskolebladet udkommer 8 gange årligt, distribueres i et begrænset gratis oplag til alle landets højskoler, forhandles ellers udelukkende i abonnement og enkeltnumre her fra siden.   Højskolebladet.dk er et supplement til det trykte blad. Her finder man udvalgte artikler fra det trykte blad, men også andet indhold, der kun kan læses her. ... Læs mere

Kaskelot 22-12-2017 - 12:19

  Medlemmer af Biologiforbundet. Med en annonce i Kaskelot når du ud til biologifaglærere, biologer ansat i private og offentlige virksomheder, lærerstuderende, naturvejledere & gymnasielærere samt naturfaglige institutioner (museer, science centre, zoos, skoletjenester mm.) ... Læs mere

Lufthavne 22-12-2017 - 12:29

AC-AMS Airport Media Sales rådgiver, formidler og forhandler i tæt samarbejde med danske og internationale brands, virksomheder og mediebureauer, omkring effektiv anvendelse af lufthavne som promotion og kampagnemedie. AC-AMS har over 34 års samlet erfaring med national og international lufthavnsreklame. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at udvide vores udbud af samarbejdspartnere, således at vi i dag kan tilbyde et udvalg af lufthavne med stor attraktivitet for danske annocører.       ... Læs mere

Nordic Gliding & Aviation Magazine 22-12-2017 - 12:43

  NORDIC GLIDING, der udgives af svæveflyveforbundene i de tre nordiske lande som medlemsmagasin, læses derfor af 100 % af de nordiske svævepiloter, hvilket gør magasinet til en ideel arena for kommunikation og markedsføring overfor det nordiske marked.   NORDIC GLIDING fokuserer på nyheder, tests, klubliv, begivenheder i svæveflyvningen og de farverige personligheder, der tegner sporten udadtil. Magasinet, der er svæveflyvningens visitkort udadtil, søger både at inspirere den kommende pilot, nybegynderen og den erfarne pilot. ... Læs mere

Rent i Danmark 19-12-2018 - 13:03

Den primære målgruppe er rengøringsselskaber og servicevirksomheder, beslutningstagere med ansvar for rengøring/service i såvel offentlige som større private virksomheder. Endvidere udgives bladet til branchens leverandører, rådgivere og uddannelsesudbydere.   En branche i vækst I 2015 var der ca. 43.000 årsværk inden for rengøringsbranchen. Branchen omsatte i alt for ca. 21 mia. kr.   Rengøringsbranchen er kommet godt ud af finanskrisen, og der er sket en markant vækst i salget fra 2013 til 2015 påca. 2,6 mia. kr. Det svarer til en vækst på 14%. (Kilde: Danske Service) ... Læs mere

Skov & Land 22-12-2017 - 12:22

  Skov & Land er medlemsblad for Foreningen af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører. Bladet udkommer til ca. 1.100 beslutningstagere i skov-, landskabs- og parkforvaltning mv.​ ... Læs mere

SUN-Air/British Airways Inflight Magasin 22-12-2017 - 12:34

  SUN-AIR flyver fra Billund, Aalborg og Aarhus til en række større byer i Europa. Rutenettet er primært tilpasset forretningssegmentets ønsker om direkte forbindelser. 90% af SUN-AIR’s passagerer er forretningsfolk, dvs. en høj koncentration af beslutningstagere, købestærke og indflydelsesrige personer, en målgruppe som ellers er svær at nå. Kommunikation til Karriere og Livsstil segmentet (BtB) og High Consumers, Early Adopters (BtC) ... Læs mere

Touring Nyt 20-12-2018 - 13:20

  Med et distribueret oplag på over 38.000 eksemplarer pr. udgivelse er Touring Nyt langt det største motorcykelblad blad i Danmark, omhandlende motorcykler, udstyr, m.m.   Rundt regnet hver tredie motorcykelejer får bladet direkte ind ad døren, hver gang det udkommer, og det læses af omkring halvdelen af samtlige motorcykelejere i Danmark.   Desuden leveres det til omkring 90 lokale mc-klubber fordelt over hele landet. Tal som intet andet medie kommer i nærheden af. Touring Nyt giver gerne dokumentation for det distribuerede oplag, også specificeret på landets enkelte postnumre. Touring Nyt er tilknyttet Fagpressens Medie Kontrol, og det er det eneste danske mc-blad, som er oplagskontrolleret. ... Læs mere

Uddannelsesbladet 22-12-2017 - 11:39

  UDDANNELSESBLADET skal give læserne nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne. Bladet skal være med til at give medlemmerne oplevelser, overblik og indsigt i forhold, der vedrører deres fag og arbejde.   UDDANNELSESBLADETs primære målgruppe er Uddannelsesforbundets medlemmer. Sekundære målgrupper er myndigheder, beslutningstagere, samarbejdspartnere, forhandlingsmed- og modparter m.fl. på Uddannelsesforbundets arbejdsområder. ... Læs mere

Vejlederen 22-12-2017 - 11:52

  Danmarks Vejlederforening udgiver bladet VEJLEDEREN, som udkommer 6 gange årligt i et oplag på ca. 2000 eksemplarer. Bladet udsendes til vejledere i uddannelsescentre, jobcentre, folkeskoler, frie skoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner over hele landet såvel som lærerkredse, skolechefer, ministerier, Folketingets Uddannelsesudvalg, landsdækkende presse, sam-arbejdspartnere samt organisationer m.fl. ... Læs mere