Øvrige medier

Vælg medie:

Rent i Danmark 19-12-2018 - 13:03

Den primære målgruppe er rengøringsselskaber og servicevirksomheder, beslutningstagere med ansvar for rengøring/service i såvel offentlige som større private virksomheder. Endvidere udgives bladet til branchens leverandører, rådgivere og uddannelsesudbydere.   En branche i vækst I 2015 var der ca. 43.000 årsværk inden for rengøringsbranchen. Branchen omsatte i alt for ca. 21 mia. kr.   Rengøringsbranchen er kommet godt ud af finanskrisen, og der er sket en markant vækst i salget fra 2013 til 2015 påca. 2,6 mia. kr. Det svarer til en vækst på 14%. (Kilde: Danske Service) ... Læs mere

Touring Nyt 20-12-2018 - 13:20

  Med et distribueret oplag på over 38.000 eksemplarer pr. udgivelse er Touring Nyt langt det største motorcykelblad blad i Danmark, omhandlende motorcykler, udstyr, m.m.   Rundt regnet hver tredie motorcykelejer får bladet direkte ind ad døren, hver gang det udkommer, og det læses af omkring halvdelen af samtlige motorcykelejere i Danmark.   Desuden leveres det til omkring 90 lokale mc-klubber fordelt over hele landet. Tal som intet andet medie kommer i nærheden af. Touring Nyt giver gerne dokumentation for det distribuerede oplag, også specificeret på landets enkelte postnumre. Touring Nyt er tilknyttet Fagpressens Medie Kontrol, og det er det eneste danske mc-blad, som er oplagskontrolleret. ... Læs mere