Uddannelses- og undervisningsmedier

Uddannelses- og undervisnings medier

Magasinet Efterskolerne

Magasinet Efterskolerne udkommer 4 gange om året plus en særudgave til forældrene i særligt stort oplag. Efterskolen er det eneste blad, der dækker alle ansatte lærer og bestyrelesesmedlemmer ved de cirka 250 efterskoler. Målret din annoncering med indrykning i efterskoleforeningens eget blad.

Hertil kommer mulighed for annoncering i elektroniske nyhedsbreve.

Højskolebladet

Højskolebladet er et redaktionelt uafhængigt magasin, der beskæftiger sig med højskolen og omegn.

Højskolebladet er højskolen i tekst og billede og stræber ikke kun mod at afspejle væsentlige debatter, men også at være dagsordensættende på højskolens kerneområder.

Højskolebladet udkommer 8 gange årligt, distribueres i et begrænset gratis oplag til alle landets højskoler, forhandles ellers udelukkende i abonnement og enkeltnumre her fra siden.

 Højskolebladet.dk er et supplement til det trykte blad. Her finder man udvalgte artikler fra det trykte blad, men også andet indhold, der kun kan læses her.

kaskelot

Medlemmer af Biologiforbundet. Med en annonce i Kaskelot når du ud til biologifaglærere, biologer ansat i private og offentlige virksomheder, lærerstuderende, naturvejledere & gymnasielærere samt naturfaglige institutioner (museer, science centre, zoos, skoletjenester mm.)

uddannelsesbladet

UDDANNELSESBLADET skal give læserne nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne. Bladet skal være med til at give medlemmerne oplevelser, overblik og indsigt i forhold, der vedrører deres fag og arbejde.

 UDDANNELSESBLADETs primære målgruppe er Uddannelsesforbundets medlemmer. Sekundære målgrupper er myndigheder, beslutningstagere, samarbejdspartnere, forhandlingsmed- og modparter m.fl. på Uddannelsesforbundets arbejdsområder.

Vejlederen

Danmarks Vejlederforening udgiver bladet VEJLEDEREN, som udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 2000 eksemplarer. Bladet udsendes til vejledere i uddannelsescentre, jobcentre, folkeskoler, frie skoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner over hele landet såvel som lærerkredse, skolechefer, ministerier, Folketingets Uddannelsesudvalg, landsdækkende presse, sam-arbejdspartnere samt organisationer m.fl.

AMS Airport Media Sales København

Copenhagen Airport Business Center
Petersdalvej 1A, 3. sal
2770 Kastrup
E-mail: bma@ac-amsmedia.dk
Mobil: +45 61 14 25 30

AC Annoncer Århus

Kunneruphøj 34, Kolt
8361 Hasselager, Århus
E-mail: ac@ac-amsmedia.dk
Mobil: +45 21 72 59 39

AC-AMS Media ApS København

Copenhagen Airport Business Center
Petersdalvej 1A, 3. sal
2770 Kastrup
E-mail: bma@ac-amsmedia.dk
Mobil: +45 61 14 25 30

AC-AMS Media ApS Århus

Kunneruphøj 34, Kolt
8361 Hasselager, Århus
E-mail: ac@ac-amsmedia.dk
Mobil: +45 21 72 59 39